Rize
DOLAR8.6602
EURO10.1411
ALTIN491.60

Yapılandırma İçin Son Başvuru Tarihi 31 Ağustos

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Yapılandırma İçin Son Başvuru Tarihi 31 Ağustos
Sosyal Güvenlik Kurumu Rize İl Müdürü Mustafa Bakırcı, 9 Haziran 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun' hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiğini belirtti.

Bakırcı, yaptığı yazılı açıklamada, başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödemelerini 1 Kasım bitimine kadar yapmaları gerektiğini belirtti.

Başvuru müracaatlarında sona yaklaşıldığını ifade eden Bakırcı, bu kapsamlarda borcu bulunan vatandaşların bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini belirtti.

Yapılandırma Kapsamı

Bakırcı, 2021 Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş; sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, işsizlik sigorta primleri, 30 Nisan'dan önce işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacakların yapılandırma kapsamında olduğunu belirtti.

Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncelleneceğini belirten Bakırcı, "Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’si silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 1 Kasım 2021'e kadar ödemek gerekmektedir. 2021 Nisan ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 31.Aralık 2021’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir." diye konuştu.

Başvurular Hakkında

Bakırcı başvuruların nasıl ve nereye yapılabileceği hakkında şu bilgileri paylaştı:

"İşverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM / SGM’ye, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM / SGM’ye, başvuru yapabilecek. Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye, kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na, kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM’ye, 31 Ağustos tarihine kadar başvuru yapılabilecektir."

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye 1 Temmuz - 1 Kasım tarihleri arasında başvuru yapabileceklerini belirten Bakırcı, GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmayacağını vurguladı.

Yapılandırmanın Avantajları

Bakırcı, yapılandırmanın sağlayacağı avantajlar hakkında da şu ifadeleri kullandı:
"Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Yapılandırmada ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir."

Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebileceğini ifade eden Bakırcı, "İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. Ayrıca 30 Nisan sonrasındaki döneme ait 60 günden fazla prim borcu bulunan sigortalılar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler 23 Ocak 2021 tarihli ve 31373 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 22 Ocak 2021 tarihli ve 3432 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile Devlet üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerinden ücret ödemeden faydalandırılmaları devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bakırcı ihale ve iş yerleri için sağlanan avantajlar hakkında, "Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir." açıklamasında bulundu.

Yapılandırmanın Bozulabileceği Durumlar

Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi ve ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırmanın bozulacağını ifade eden Bakırcı, "Ayrıca; taksitli ödemelerde, taksitin yüzde 10’unu geçmemek üzere 10 TL’ye kadar eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır. Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir." dedi.

Ödeme ve Taksitlendirme

Bakırcı, peşin veya iki taksitte ödeme avantajları hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 10'nun, en son 1 Kasım 2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 30 Kasım 2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecektir. İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla kalan prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’sinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecektir."

Bakırcı, taksitle ödemelerde de, "Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir. Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre belirlenecektir." açıklaması yaptı.

Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde, Nisan ayı dahil 30 Nisan 2021 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silineceğini belirten Bakırcı, "Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 1 Mayıs 2021 itibariyle yeniden başlatılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası arasında 7326 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun' kapsamında birikmiş prim borçlarını ödeyerek ve dondurulmuş hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek sigortalılara yönelik Kredi İş Birliği Protokolü yapıldı. SGK ve bankaların yaptığı protokol sayesinde sigortalılar, kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkânı getirildi. Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık yüzde 1,55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler." dedi.

Bakırcı, "İmkândan yararlanmak isteyen sigortalılar, sigorta prim borçlarına ilişkin yapılandırma başvurularını öncelikle Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine yapacaklardır. Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri tarafından verilecek emekli olabileceklerine ilişkin yazı ile birlikte sigortalılar, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası’nın tercih ettikleri şubelerine kredi için müracaat edebilecekler. Kredi iş birliği protokolü kapsamında sigortalılara, birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/b’den yaşlılık aylığı, 4/b prim borcunu ödemesi durumunda 4/a’dan yaşlılık aylığı, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı, 5510 sayılı Kanunun 41’inci maddesinde belirtilen hizmet borçlanmalarının yapılması durumunda yaşlılık aylığı ve durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek." şeklinde konuştu.

Bakırcı son olarak, yapılandırmada henüz başvuru yapamayan iş verenlerin  31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurularını yapmalarının menfaatlerine olacağını, yapılandırma müracaat tarihi bitimi ile kapsamdaki hiçbir vatandaş ile icra, haciz ve satış işlemleri ile karşı karşıya gelmek istemediklerini ifade etti.

 
 

 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Hisarcıklıoğlu, Rize TSO / TB müşterek toplantısında sorunları dinlediÖnceki Haber

Hisarcıklıoğlu, Rize TSO / TB müşterek t...

Rize'deki sel bölgelerine acil kamulaştırma resmi gazete'de.Sonraki Haber

Rize'deki sel bölgelerine acil kamulaştı...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar